צוות ניהול - לידר מיקרואלקטרוניקה ושות, בע"מ

צוות ניהול

מערכת תכנון אסטרטגית, מערכת הערכת ביצועים, מערכת ביקורת פנימית, מערכת הערכת מנהל, מערכת דיווח וניהול מערכת תכנית העסקית הן מודלי ההנהלה המגוונים בחנו ידי המיקרואלקטרוניקה לידר מן המאפיינים משלה, באמצעות מערכות ניהול המרכזי אלה, מנהיג יכול להשיג עדכני ומדויק מידע וניהול, אשר יכול לקדם את קידום יכולת ניהול אסטרטגי לבין היווצרות של ארגונים אוריינטציה אסטרטגית.

_SGS5199
24480225_083918766000_2
_SGS5195

WhatsApp Online Chat !
WhatsApp Online Chat !