វិញ្ញាបនបត្រគុណវុឌ្ឍិ - មេដឹកនាំ Microelectronics Co. , LTD

វិញ្ញាបនបត្រគុណវុឌ្ឍិ

ប៉ាតង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត

ប៉ាតង់សម្រាប់ការច្នៃប្រឌិត

ម៉ូតូរំញ័រ

ម៉ូតូរំញ័រ

rotor ម៉ូតូ

rotor ម៉ូតូ

ម៉ូតូមួយលីនេអ៊ែរម៉ាញេទិច

ម៉ូតូមួយលីនេអ៊ែរម៉ាញេទិច

ម៉ូតូ vibratory ប៊ូតុង

ម៉ូតូ vibratory ប៊ូតុង

62b1c8c02f4f0230e1ccb523b9be956

OHSAS18001

ISO14001-2015

ISO14001-2015

ISO9001

ISO9001

Brushless Motor

Brushless Motor

Brushless Motor

Brushless Motor

扫描文稿

certificate


WhatsApp Online Chat !
WhatsApp Online Chat !