കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ - നേതാവ് അർത്ഥത്തിലും കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ

LEADER Factory

2007-ൽ സ്ഥാപിച്ച നേതാവ് അർത്ഥത്തിലും (ഹുഇജ്ഹൊഉ) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് ഗവേഷണ, ഉൽപ്പാദനവും വിൽപ്പനയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര എന്റർപ്രൈസ് ആണ്. നാം പ്രധാനമായും ഫ്ലാറ്റ് മോട്ടോർ, ലീനിയർ മോട്ടോർ, ബ്രുശ്ലെഷ് മോട്ടോർ, ചൊരെലെഷ് മോട്ടോർ, സ്മ്ദ് മോട്ടോർ, എയർ-മാതകയിൽ മോട്ടോർ, മൈനസ് മോട്ടോർ അങ്ങനെയുള്ളവ അതുപോലെ മൾട്ടി-ഫീൽഡ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ മൈക്രോ മോട്ടോർ ഹാജരാക്കണം.

And it has continuously introduced outstanding management personnel. It has passed ISO9001:2015 international quality management system, ISO14001:2015 environment management system and OHSAS18001:2011 occupational health and safety management system, to ensure the superiority of product quality and the stability of product performance, and to form the competitiveness of its own characteristics, which lays the foundation for the company to become the leader of the industry.

വികസന ആയി നവീകരണത്തിന്റെ അവലംബിക്കേണ്ടത് "പരമോന്നതമായ കസ്റ്റമർ, ഗുണമേന്മയുള്ള ആദ്യം" അടിസ്ഥാനം ആയി ഗോൾ "സത്യസന്ധതയും പ്രൊഫഷണലിസം, ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള, കാര്യക്ഷമത" തത്വം, ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി തൊഴിൽ താൽപര്യങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങളും ബ്രാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ, കൂടെ, അത് നിരന്തരം എന്റർപ്രൈസുകൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര പ്രവർത്തനം ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു സ്വതന്ത്ര ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിന്റെ സാങ്കേതിക ഗുണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നൂതനമായ പ്രമുഖ സംരംഭങ്ങൾ ആകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു.

Workshop Site

LEADER Workshop Site

WhatsApp Online Chat !
WhatsApp Online Chat !