گواهی صلاحیت - رهبر ریز الکترونیک شرکت، LTD

گواهی صلاحیت

ثبت اختراع برای اختراع

ثبت اختراع برای اختراع

موتور ارتعاش

موتور ارتعاش

موتور روتور

موتور روتور

موتور خطی مغناطیسی

موتور خطی مغناطیسی

دکمه موتور ارتعاشی

دکمه موتور ارتعاشی

62b1c8c02f4f0230e1ccb523b9be956

OHSAS18001

ISO14001-2015

ISO14001-2015

ISO9001

ISO9001

Brushless Motor

Brushless Motor

Brushless Motor

Brushless Motor

扫描文稿

certificate


WhatsApp Online Chat !
WhatsApp Online Chat !