Kompaniýanyň tertibi
Korporatiw medeniýet
Şaýy pullaryň titremesi

ÖNÜMLER

2007-nji ýylda döredildi. Lider Micro Electronics (Huizhou) Co., Ltd. R&D, önümçiligi we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.mikro yrgyldy hereketlendirijileri.

Lider Mikro

2007-nji ýylda döredildi. “Reader Micro Electronics” (Huizhou) Co., Ltd. gözleg we barlag, önümçiligi we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.mikro yrgyldy hereketlendirijileri.

Lider esasan öndürýärteňňe hereketlendirijileri,çyzykly hereketlendirijiler,çotgasyz hereketlendirijilerwesilindr hereketlendirijilermeýdany 20 000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär. Mikro hereketlendirijileriň ýyllyk kuwwaty bolsa 80 million töweregi.

Döredileli bäri, lider dürli ugurlarda 100-e golaý önümde giňden ulanylýan dünýäde takmynan bir milliard töweregi yrgyldy hereketlendirijisini satdy. Esasy programmalar smartfonlar, geýilýän enjamlar, elektron çilimler we ş.m.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Mikro wibrasiýa hereketlendirijileri üçin 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürledik we müşderileriň isleglerini çeýe ýerine ýetirýäris, ýöriteleşdirilen naprýa .eniýe, ýygylyk, amplituda we ululyk.Önümlerimiz jübi telefonlarynda, nauşniklerde, akylly bileziklerde, akylly öýlerde we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

 • · Aýlyk kuwwaty: 6 milliondan ýokary· L / T: 2-4 hepde· Zawod barlagy bar

  Hünärment zawody

  · Aýlyk kuwwaty: 6 milliondan ýokary
  · L / T: 2-4 hepde
  · Zawod barlagy bar

 • · 200% Barlag· 13-17 Synag proseduralary· Kemçilik derejesi: 500PPM-den aşakda

  SYITYASAT Kepilligi

  · 200% Barlag
  · 13-17 Synag proseduralary
  · Kemçilik derejesi: 500PPM-den aşakda

 • · Milli ýokary tehnologiýaly kärhana· Emläk tehnologiýasy· Özbaşdaklaşdyrma bar

  Gözleg we gözleg

  · Milli ýokary tehnologiýaly kärhana
  · Emläk tehnologiýasy
  · Özbaşdaklaşdyrma bar

 • · 8D 2 günde hasabat beriň· EVT-DVT-PVT-MP boýunça tehniki goldaw

  IOS GOWY SATYŞ HYZMATY

  · 8D 2 günde hasabat beriň
  · EVT-DVT-PVT-MP boýunça tehniki goldaw

Bu ýerlerde kiçi DC hereketlendirijileri ulanylýar

 • Yzygiderli, ygtybarly, hil gözegçilikleri. 01

  Yzygiderli, ygtybarly, hil gözegçilikleri.

 • In engineeringenerçilik töwekgelçiligiňizi dolandyrmak. 02

  In engineeringenerçilik töwekgelçiligiňizi dolandyrmak.

 • Awtoulag önümleri Wagtynda we spes. 03

  Awtoulag önümleri Wagtynda we spes.

 • Has gymmatly gözleg üçin içerki çeşmeleriňizi boşadyň. 04

  Has gymmatly gözleg üçin içerki çeşmeleriňizi boşadyň.

 • Oňa bil baglamak üçin dizaýn, tassyklama we laýyklyk prosesleri. 05

  Oňa bil baglamak üçin dizaýn, tassyklama we laýyklyk prosesleri.

HABARLAR

“Micro Micro Electronics”: “Coin Motor 1234” we “Brushless Motor 0620” -iň tanyşdyrylyşy

Lider “Micro Electronics” (Huizhou) Ltd., hasaba alnan maýasy 60 million ýuana 2007-nji ýylda döredildi.2015-nji ýylda kompaniýa Anhui welaýatynyň Jinzhai etrabynda goşmaça önümçilik bazasyny döretdi we 2018-nji ýylda ýokary tehnologiýaly kärhana adyna eýe boldy. Döredileli bäri c ...
has köp >>

“IPhone 6s” programmasynda jübi telefonynyň titremesi

“IPhone 6s Taptic Motor” -da näme üýtgeşik zat bar?Aslynda “iPhone 6” we “Plus” çyzykly titreýän hereketlendirijini ulanyp başlady we yrgyldy motorynyň göwrümi ep-esli artýar, esasanam “iPhone 6” (6 Plus) kiçi däl-de, hereketlendirijiniň titremesi geň bolmagy mümkin ...
has köp >>
ýakyn açyk