יצרני מנועי רטט

ציוד בדיקה

הובלת הכיוון הטכני של התעשייה, טכנולוגיית ראיית הנולד, מוצרים מעשיים, מעבר למצופה;

אנו עומדים בשיא ההתפתחות של המנוע מיקרו רטטתַעֲשִׂיָה.

פתח ועצב כל מוצר עם רעיון שמתעלה על ציפיות המשתמש.

r1

מכונת בדיקת רטט

R4

בודק רעידות סימולציה של תחבורה

R7

ספקטרומטר

R3

מכונת בדיקת ספריי מלח

r5

מכונת בדיקת השפעה חמה וקרה

R8

מכונת טמפרטורה ולחות קבועה

r2

קופסה אטומה לרעש

R6

מכונת בדיקת נפילת רולר

R9

מכשיר מדידת תמונה של אלמנט משני


סגור לִפְתוֹחַ