prodhuesit e motorëve me dridhje

Pajisjet e testimit

Drejtimi i drejtimit teknik të industrisë, teknologjisë së parashikimit, produkteve praktike, përtej pritshmërive;

Ne qëndrojmë në kulmin e zhvillimit tëmotor me mikro dridhjeindustrisë.

Zhvilloni dhe dizajnoni çdo produkt me idenë që tejkalon pritjet e përdoruesve.

r1

Makinë për testimin e dridhjeve

R4

Testues i dridhjeve të transportit simulues

R7

Spektometri

R3

Makinë testimi me spërkatje me kripë

r5

Makinë për testimin e ndikimit të nxehtë dhe të ftohtë

R8

Makinë me temperaturë dhe lagështi konstante

r2

Kuti izoluese e zërit

R6

Makinë për testimin e rënies së rulit

R9

Instrumenti matës i imazhit të elementit dytësor


mbyll hapur